Все номинации пользователя: Mülkü Rüstəm Babaxanov

Nominasiyalar(13)
Cizgi filmi vasitəsi ilə yaddashın yoxlanılması

Cizgi filmi vasitəsi ilə yaddashın yoxlanılması


İbtidai sinif şagirdinin həm nitq bacarıqlarını, həm yaddaşını möhkəmləndirmək üçün çox gözəl bir oyun. Bu oyun nəinki ibtidai sinif şagirdinin həm də yuxarı sinif şagirdlərinin də sevimlisinə çevriləcək... Ətraflı...

Azərbaycan dilindən -oyun

Azərbaycan dilindən -oyun


Azərbaycan dili dərsində hər bir müəllimin köməyinə çata biləcək bir oyun. Müəllim həm ev həm də sinif tapşırığı kimi bu oyunu verə bilər Ətraflı...

ƏLİFBANI ÖYRƏNƏK-FLASH

ƏLİFBANI ÖYRƏNƏK-FLASH


İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİ ÜÇÜN ÇOX GÖZƏL İNTERAKTİV ELEKTRON KİTAB. ÖZÜNDƏ -SƏS, ANİMASİYA, XÜSUSİ RƏNG ÇALARLARINI BİRLƏŞDİRƏN BU KİTAB, NƏİNKİ MÜƏLLİMƏ DƏRSİN MƏQSƏDİNƏ NAİL OLMAQ ÜÇÜN YAXŞI VASİTƏ, HƏM DƏ VALİDEYNLƏR ÜÇÜN UŞAĞIN MƏKTƏBƏ GEDƏNƏ QƏDƏR Ə ... Ətraflı...

NAĞILLAR ALƏMİ   -   FLASH

NAĞILLAR ALƏMİ - FLASH


HƏR BİRİNİZİ BİR DAHA SALAMLAYIRAM. BU ELEKTRON KİTAB HƏR BİR İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMİNİN KÖMƏYİNƏ ÇATA BİLƏR. KİTABDA BİR NEÇƏ NAĞILIN HƏM YAZILI HƏM DƏ SƏSLİ VERSİYASI VAR. KİTABDAN İSTİFADƏ QAYDASINI VƏ KİTAB HAQQINDA BƏZİ FİKİRLƏRİ ONU YÜKLƏDİKDƏN SO ... Ətraflı...

QAN YADDAŞIMIZ

QAN YADDAŞIMIZ


QAN YADDAŞIMIZ. XÜSUSİ SƏS EFFEKTLƏRİNDƏN VƏ XƏRİTƏLƏRDƏN İSTİFADƏ OLUNARAQ HAZIRLANMIŞ BU RESURS TƏK ŞAGİRDLƏRİN DEYİL HƏR BİR AZƏRBAYCAN VƏTƏNDAŞININ MARAĞINA SƏBƏB OLACAQ. BU ELEKTRON VƏSAİTİN MARAQLI CƏHƏTİ ONUN ASAN İSTİFADƏ QAYDASI VƏ FLASH-6-7- ... Ətraflı...

OYUN - NÖQTƏLƏRİN YERİNƏ UYGUN GELEN HERFLER

OYUN - NÖQTƏLƏRİN YERİNƏ UYGUN GELEN HERFLER


İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDİ ÜÇÜN ƏN MARAQLI OYUN. OYUN HƏR BİR ŞAGİRDİN SEVİMLİSİ VƏ MÜƏLLİMİN KÖMƏKÇİSİ OLA BİLƏR. OYUNUN TƏDBİQİ VƏ İSTİFADƏ QAYDALARI OYUNU YÜKLƏDİKDƏN SONRA ƏLAVƏ EDİLMİŞ FAYLDA GÖRƏCƏKSİNİZ. TƏŞƏKKÜR EDİRƏM. Ətraflı...

ƏDİBLƏRİMİZ

ƏDİBLƏRİMİZ


SALAM ƏZİZ MÜSABİQƏ İŞTİRAKÇILARI VƏ HÖRMƏTLİ AYT İSTİFADƏÇİLƏRİ. HAZIRLANMIŞ BU OYUN ŞAGİRDLƏRİN SEVİMLİSİNƏ ÇEVİRİLMƏKLƏ YANAŞI MÜƏLLİMİN DƏ DƏRSDƏ MƏQSƏDİNƏ ÇATMAQ ÜÇÜN YAXIN KÖMƏKÇİSİ OLA BİLƏR. BU OYUNDA TAPŞIRIQLAR ÜÇÜN SEÇİLMİŞ SƏS EFFEKTLƏR ... Ətraflı...

nitq hissələri və balaca balıqçı-oyun

nitq hissələri və balaca balıqçı-oyun


Bu oyun nəinki ibtidai sinif şagirdinin həm də yuxarı sinif şagirdlərinin sevimlisi və müəllimin dərsin məqsədinə çatmaq üçün müəllimin ən yaxın köməkçisi olacaqdır. Oyunun istifadə qaydaları və əhəmiyyəti haqqında məlumatı oyun yüklədikdən sonra əldə e ... Ətraflı...

kompyuterin hissələri

kompyuterin hissələri


İbtidai sinifdə informatika dərsində şagirdin asanlıqla istifadə edə biləcəyi bir resurs. Fikirlərinizi bilmək çox maraqlı olardı. Hər birinizə əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Ətraflı...

Az sözlə dərin məna ifadə etməyin mümkünlüyü-oyun

Az sözlə dərin məna ifadə etməyin mümkünlüyü-oyun


Hər birinizi bir dah salamlayıram. Şifahi xalq ədəbiyyatının ən gözəl nümunələrindən biri olan atalar sözləri və məsəllərlə bağlı hazırlanmış bu oyun ümüd edirəm ki hər bir müəllimin və şagirdin sevimlisinə və yaxın köməkçisinə çevriləcəkdir. Resursu ha ... Ətraflı...

MUSİQİ ALƏMİ

MUSİQİ ALƏMİ


Elektron təhsil resursları keçilən dərslərin keyfiyyətini, elmi intensivliyini, şagird və müəllimlərdə peşəkar araşdırma qabiliyyətinin inkşafına kömək edən bir vasitədir. Hazırlanmış bu resurs musiqi dərsində müəllimə, şagirdə köməkçi bir vasitə olma ... Ətraflı...

Azərbaycan dili-nagıllar aləmi

Azərbaycan dili-nagıllar aləmi


Ana öz körpəsinə yemək verir. Körpə isə yemir. Ana bu zaman müxtəlif üsullarla körpəsini əyləndirərək, yayındıraraq ona yeməyi yedizdirir. Körpə sadəcə əylənir və bununla yanaşı o yeməklə doymuş olur. Şagird kompyuterdə hazıranmış mövzu ilə bağlı bir ... Ətraflı...

Əsas nitq hissələri (animasiyalı elektron kitab)

Əsas nitq hissələri (animasiyalı elektron kitab)


Müsabiqənin bütün iştirakçılarını və sayt istifadəçilərnin hər birini salamlayıram. İKT-nin tədbiqi bu gün müəllimə dərsdə öz məqsədinə nail olmaq üçün böyük imkanlar yaradır. İKT-dən istifadə etməklə müəllim keçilən dərslərin keyfiyyətini, elmi inte ... Ətraflı...