Fənlərin tədrisində İT-dən istifadə üzrə ən yaxşı metodika

Nominasiyalar 
Правильный многоугольник

Правильный многоугольник


Правильный многоугольник- символ совершенства и красоты. Он заслуживает пристального внимания…. Предложенный интерактивный урок- обобщающий , систематизирует знания по теме и помогает совершенствовать навыки их применения в практической деятельности. Ур ... Ətraflı...

Самед Вургун "Сыну Азербайджана"

Самед Вургун "Сыну Азербайджана"


Я, Зулейха Мамедзаде, учитель русского языка и литературы. Уже 21 год преподаю в школе-лицее имени Исрафила Мамедова. Я выбрала тему "Сыну Азербайджана" Самеда Вургуна из дани уважения ко всем доблестным сынам Азербайджанского народа, павшим в героическ ... Ətraflı...

Ipek Yolu

Ipek Yolu


7-ci sinif Azerbaycan tarixi fenni uzre oyun-trenajor. Istifadeci qedim Ipek Yolu kecen butun olkellerde olaraq her olkeye aid suuallara cavab vermelidir. Eger butun suallar duzgun cavablandirilarsa istifadeci sonda Roma seherine gelib catir. Istifadeci ... Ətraflı...

путешествие по Древнему Востоку

путешествие по Древнему Востоку


Уважаемые участники и гости конкурса "Elektron təhsil". Я , Мусаева Эсмира Гумбатовна , учитель истории средней школы №11 города Сумгайыта. Хочу представить игру - викторину по истории Древнего мира для учащихся 6 класса. Думаю , что работа будет интересн ... Ətraflı...

Qlobal ekoloji problemlər.

Qlobal ekoloji problemlər.


Ekoloji problemlər günümüzün ən aktual problemidir və bizim ona boganə qalmağımız cinayətdir. Məqsəd:1.Ekoloji problemləri araşdırırlar. 2.Ekoloji problemləri yaradan səbəblər təyin edirlər. 3.Ekoloji problemlərin həllində beynəlxalq əm ... Ətraflı...

Paralel düz xətlər

Paralel düz xətlər


Mən Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin riyaziyyat müəllimiyəm. Təqdim etdiyim bu mövzuda düz xətlərin paralelliyi haqqında, paralellik əlamətləri və onlardan alınan nəticələri əhatə etməyə çalışmışam. Rəng və animasiyadan istifadə etmək ... Ətraflı...

Havanı çirkləndirən amillər

Havanı çirkləndirən amillər


Mən Kəbirli Rauf 252N-li məktəb-liseyin 8-ci sinifində təhsil alıram.Dərslərimizdə daima müəllimələrimizin verdiyi suallar əsasında İKT-dən istifadə etməklə müxtəlif təqdimatlar hazırlayıram.Mənim hazırladığım təqdimat kimya dərsində Şərqiyyə müəllimənin ... Ətraflı...

kimya

kimya


In solid state, definite shape and volume, particles are very close to each other. [3:28:01 PM] sabina.gambarova1: In liquid state, definite volume, but not definite shape, particles move and slide over one another. [3:28:06 PM] sabina.gambarova1: ... Ətraflı...

Физический диктант

Физический диктант


Диктанты по физике являются одной из форм моей работы с учениками.В зависимости от цели они могут быть проведены на различных этапах урока.Из собственного опыта хочу отметить, что физические диктанты целесообразно проводить по мере изучения какой-либо тем ... Ətraflı...

İnformasiyanın ötürülməsi vasitələri

İnformasiyanın ötürülməsi vasitələri


Salam. Mən Nəbiyeva Nurlana Gəncə şəhəri N.A.Nekrasov adına 19 saylı tam orta məktəbin informatika müəlliməsiyəm.Fənlərin tədrisində İT-dən istifadə metodikasını cox bəyənirəm və ümidvaram ki, bu üsul dahada geniş tətbiq olunacaq və təhsilimizdə gözəl nət ... Ətraflı...

QRAMMATİK  CƏHƏTDƏN CÜMLƏ ÜZVLƏRİ İLƏ BAĞLI OLMAYAN SÖZLƏR

QRAMMATİK CƏHƏTDƏN CÜMLƏ ÜZVLƏRİ İLƏ BAĞLI OLMAYAN SÖZ...


Mən Musayeva Zinyət dərsi tədris edərkən obyektiv qiymətləndirmə apardım. Məqsədim NİTQDƏ QRAMMATİQ CƏHƏTDƏN CÜMLƏ ÜZVLƏRİ İLƏ BAĞLI OLMAYAN SÖZLƏRİ FƏRQLƏNDİRMƏK BACARIĞINI İNKİŞAF ETDİRMƏK. ÜNSİYYƏT ZAMANI DA ... Ətraflı...

Nizami Gəncəvi

Nizami Gəncəvi


İlyas Yusif oğlu Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində, sənətkar ailəsində anada olub. Onun əsl adı “İlyas” olub, Nizami isə təxəllüsü idi. Nizami - nəzmə çəkən, nizamlayan deməkdir. Anası isə əsərlərində qeyd etdiyi kimi Rəisə adlı bir kürd qızı olub. Ni ... Ətraflı...

MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN HƏYAT VƏ YARADICILIĞI

MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN HƏYAT VƏ YARADICILIĞI


Mən Yusibova Mətanət dərsi tədris edərkən qrup işi apararaq şagirdlərin birgə fəaliyyətini təşkil etdimş Məqsəimə nail oldum. Məqsədim aşağıdakılar idi: 1) YENİ SÖZLƏRİ MƏNİMSƏTMƏK; 2) MƏHƏMMƏD ... Ətraflı...

Diferensiallama qaydalarına aid çalışma həlli

Diferensiallama qaydalarına aid çalışma həlli


Mən Məmmədova Şəfiqə dərsi tədris edərkən məqsədim bunlar olmuşdur: 1) Diferensiallama qaydalarının şagirdlərin yaddaşında qalmasına nail olmaq; 2)Test və debat sualların cavabını şagirdlərdən almaq; ... Ətraflı...

Əldə mil ilə toxumaq

Əldə mil ilə toxumaq


Mən Əliyeva Aynur tərsi tədris edərkən məqsədim ƏLDƏ MİL İLƏ İLMƏNİN YIĞILMASINI ÖYRƏTMƏK, ƏLDƏ MİL İƏ TOXUMANIN ÖYRƏNİLMƏSİ OLDU. Dərsin sonunda aşağıdakı nəticəyə gəlindi: ƏLDƏ MİL İLƏ TOXUMA ÜÇÜN ƏVVƏLCƏ İLMƏLRİN YIĞILMASI LAZIMDIR. İLMƏLƏRİN YIĞI ... Ətraflı...

Агрегатное состояние вещества.

Агрегатное состояние вещества.


Mən, Eyvazov Fərid 264 sayli məktəb-liseyində 8 -ci sinifdə oxuyuram.7-ci sinifdən başlayaraq biz fizikadan təqdimatlar hazırlayırıq. Bu layihə maddəni agregat hallarına aiddir. Prezentasiyada qaynama, buxarlanma hadisələri və rütübət haqqında işıq ... Ətraflı...

Adi kəsrlərin vurulmasına aid çalışma həlli

Adi kəsrlərin vurulmasına aid çalışma həlli


Mən İbrahimova Amalya Ələddin qızı mövzunu tədris edərkən məqsədim bunlardır: -ADİ KƏSRLƏRİN VURULMASINI ŞAGİRDLƏRİN YADDAŞINDA QALMASINA NAİL OLMAQ; -TEST VƏ DEBA ... Ətraflı...

Nizami Gəncəvi "Leyli və Məcnun"

Nizami Gəncəvi "Leyli və Məcnun"


Mən Zamanova Zərnigar Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun" əsərinin tədrisi zamanı şagirdlərdə məhəbbət hissinin ali bir duyğu olduğuna inam yaratmaq oldu.Dərs prosesində aşağıdakılar müzakirə edildi: 1)GƏLƏCƏKDƏ MÖTƏBƏR KÜRSÜLƏRDƏ OTURSANIZ , DÖVLƏTİ ... Ətraflı...

Fəsillər

Fəsillər


Biliklərə əsaslanmış iqtisadiyyatın təşəkkül tapdığı şəraitdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı ölkənin intellektual və elmi potensialının vacib göstəricilərindən biridir. Tam əminliklə demək olar ki, bu gün qloballaşan dünyada ölk ... Ətraflı...

Zəlzələ və vulkanizm prosesləri

Zəlzələ və vulkanizm prosesləri


Mən Mirzəyeva Sona "Zəlzələ və vulkanizm prosesləri" mövzusunu tədris edərkən məqsədim aşağıdakılar olmuşdur. 1) MÖVZUNUNŞAGİRDLƏRƏ MƏNİMSƏTMƏK; 2) ZƏLZƏLƏ VƏ VULKAN ZONALARI DAHA GENİŞ ÖYRƏTMƏK; 3) QEYZ ... Ətraflı...